ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χημικός καθαρισμός

Με τη πάροδο του χρόνου σε κάθε εγκατάσταση θέρμανσης εσωτερικά, δημιουργείται οξείδωση( σκουριά) από το οξυγόνο και άλατα τα οποία επικάθονται στις σωληνώσεις και τα σώματα, με τη μορφή κρούστας. Λόγω αυτού του φαινομένου, μειώνεται η απόδοση του συστήματος θέρμανσης και υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα στους χώρους μιας κατοικίας. Η διεργασία κατά την οποία καθαρίζεται πλήρως το εσωτερικό των θερμαντικών σωμάτων αλλά και ολόκληρης της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας ειδικά χημικά, ονομάζεται Χημικός καθαρισμός δικτύου θέρμανσης.

Επικοινωνήστε με την Oikon Energy για να αναλάβουμε τον καθαρισμό σας.