ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η οδός σας βρίσκεται στο χάρτη ανάπτυξης του δικτύου Φυσικού Αερίου

Το φυσικό αέριο είναι πλέον γεγονός για την πόλη της Κατερίνης. Η οδός στην οποία βρίσκεται το ακίνητο σας όμως ανήκει το αναπτυσσόμενο δίκτυο αερίου της Δ.Ε.Δ.Α.;
Στον παρακάτω πίνακα σας ενημερώνουμε για την 1η φάση ανάπτυξης του δικτύου.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται στον πίνακα, τότε προχωράμε στην αίτηση σύνδεσης. Αν δεν υφίσταται, σημαίνει ότι η οδός ανήκει στο σχέδιο επέκτασης και προχωράμε στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισκεφτείτε την Oikon Energy για να σας ενημερώσουμε και να συμπληρώσουμε μαζί τα απαραίτητα έντυπα.