ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 απλά βήµατα για να συνδεθείτε µε το δίκτυο του φυσικού αερίου στην Κατερίνη

7 απλά βήµατα για να συνδεθείτε µε το δίκτυο του φυσικού αερίου στην Κατερίνη

Ενημερωθείτε για τα 7 απλά βήματα σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ. Για τις απορίες σας ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας ή επικοινωνείστε μαζί μας ώστε να εξετάσουμε μαζί τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις λύσεις που χρειάζεστε.

1ο Βήμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Υποβάλλετε συµπληρωµένη την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά ή µε φαξ. Το έντυπο είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο της ∆Ε∆Α ή
σας το αποστέλλουµε.
Η ∆Ε∆Α εξετάζει αν το ακίνητό σας είναι σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αερίου και σας στέλνει την Αίτηση Σύνδεσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Αν το ακίνητό σας δεν βρίσκεται σε δρόμο µε δίκτυο αερίου, τότε η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος φυλάσσεται από τη ∆Ε∆Α και ενηµερώνεστε όταν τα νέα δίκτυα πλησιάζουν στην περιοχή σας.

2ο Βήμα: Αίτηση Σύνδεσης
Υποβάλλετε συµπληρωµένη την Αίτηση Σύνδεσης µαζί µε δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο της ∆Ε∆Α, αλλά µπορούµε να σας τα στείλουµε και ταχυδροµικά. Η ∆Ε∆Α ορίζει ραντεβού µαζί σας για να συναποφασίσουµε τη θέση που θα τοποθετήσουµε τον µετρητή σας.

3ο Βήμα: Έντυπο Μελέτης και Έντυπο Προσφοράς
H ∆Ε∆Α συµπληρώνει το Έντυπο Μελέτης για τη θέση του µετρητή, η οποία συµφωνείται µε τον τελικό πελάτη και το µηχανικό σας και σας αποστέλλει το Έντυπο της Προσφοράς µαζί µε την Προτεινόµενη Σύµβαση Σύνδεσης.

4ο Βήμα: Σύνταξη Μελέτης
Αναθέτετε τη σύνταξη µελέτης της εσωτερικής εγκατάστασης στο ακίνητό σας, στην Oikon Energy και οι διπλωµατούχοι μηχανικοί την συντάσσουν για εσάς. Η ∆Ε∆Α ελέγχει και θεωρεί τη Μελέτη.

5ο Βήμα: Κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης
Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Oikon Energy αναλαμβάνουν την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου σας.
Η ∆Ε∆Α διενεργεί αυτοψία στην εγκατάσταση για να πιστοποιήσει το «καλώς έχειν».

6ο Βήμα: Υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης
Υπογράφετε τη Σύµβαση Σύνδεσης που σας έχει στείλει η ∆Ε∆Α και αφού καταθέσετε το ποσό που ενδεχόµενα να έχει προκύψει για τη σύνδεσή σας, η ∆Ε∆Α συνδέει το ακίνητό σας µε το δίκτυο αερίου.

7ο Βήμα: Ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης
Για την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη η ύπαρξη συµβολαίου προµήθειας φυσικού αερίου.
Η Oikon Energy θα σας προτείνει το καλύτερο πρόγραμμα σύνδεσης φυσικού αερίου που ταιριάζει στις οικιακές ή επαγγελματικές σας ανάγκες.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Φυσικού Αερίου στη ιστοσελίδα μας και επικοινωνείστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη λύση που σας ταιριάζει.