ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μελέτη φυσικού αερίου. Πόσο σημαντική είναι και πότε πρέπει να γίνει

Τι είναι η μελέτη φυσικού αερίου;

Η μελέτη φυσικού αερίου εκπονείται για τον υπολογισμό και την ορθή σχεδίαση της εσωτερικής εγκατάστασης, που ξεκινάει από τον μετρητή και καταλήγει στον λέβητα φυσικού αερίου, μέχρι την απόληξη της καμινάδας. Γίνεται βάση του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για χαμηλή πίεση (έως 500 mbar) – ΦΕΚ 976B / 28.03.12

Η μελέτη είναι υποχρεωτική για όλες τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Χωρίς αυτήν δεν προχωράει η διαδικασία σύνδεσης από τη ΔΕΔΑ.

Δεν είναι θεωρητική αλλά μελέτη εφαρμογής, που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα για κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει, ότι ο μελετητής πρέπει να είναι ο ίδιος που θα επιβλέψει την εγκατάσταση μέχρι το τέλος και όχι εξ΄αποστάσεως από ένα γραφείο.

Από ποιόν και πότε συντάσσεται η μελέτη;

Ο πελάτης, εφόσον έχει λάβει και υπογράψει τη σύμβαση σύνδεσης από την ΔΕΔΑ, αμέσως πρέπει να αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης, σε διπλωματούχο ή τεχνολόγο Μηχανολόγο μηχανικό. Αυτός με τη σειρά του όταν την ολοκληρώσει, την αποστέλλει στη ΔΕΔΑ για έλεγχο και θεώρηση.

Έγκριση μελέτης από τη ΔΕΔΑ

Η ΔΕΔΑ επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα, για να εγκρίνει την μελέτη φυσικού αερίου και ΜΟΝΟ σύμφωνα με αυτήν, πρέπει να γίνει η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στο ακίνητο του πελάτη. Αν προκύψουν διορθώσεις στη μελέτη, θα καθυστερήσει η έγκριση και η έναρξη εργασιών.

Ενεργοποίηση της εγκατάστασης

Τέλος, ο πελάτης αναθέτει την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης σε αδειούχο και πιστοποιημένο υδραυλικό. Η ΔΕΔΑ διενεργεί αυτοψία στην εγκατάσταση για να πιστοποιήσει το «καλώς έχειν». Αν όμως υπάρχουν αποκλίσεις από την μελέτη, θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη ή τμήμα της εγκατάστασης, με οποιοδήποτε χρονικό και οικονομικό κόστος.

Επιπλέον, ο πελάτης είναι υποχρεωτικό να υπογράψει συμβόλαιο σύνδεσης φυσικού αερίου με ιδιώτη πάροχο. Αν είναι όλα εντάξει, τότε η ΔΕΔΑ κάνει ενεργοποίηση με φυσικό αέριο το δίκτυο του πελάτη. Τότε μόνο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα της θέρμανσης.

Νίκος Μαρινόπουλος

Δ. Μηχανολόγος Μηχανικός