ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Service κλιματιστικών. Πόσο σημαντικό είναι και πότε πρέπει να γίνει

Το service του κλιματιστικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωστή, και αποδοτική λειτουργία του συστήματός στην ψύξη και στην θέρμανση. Ιδανικά θα πρέπει να γίνεται 2 φορές τον χρόνο.

Είναι σημαντικό για τους εξής λόγους:

Για την διαφύλαξη της υγείας μας!

Κατά την διάρκεια του χρόνου ανεξάρτητα από το πόσο συχνά γίνεται η χρήση του κλιματιστικού, μαζεύονται μύκητες, μικρόβια και διάφοροι μικροοργανισμοί στο εσωτερικό του, οι οποίοι είναι βλαβεροί για την υγεία μας. Με το καθαρισμό απαλλασσόμαστε από πιθανές ιώσεις και έχουμε καθαρότερο εσωτερικό περιβάλλον.

Για την οικονομία στο ρεύμα!

Όταν τα στοιχεία και τα φίλτρα του κλιματιστικού είναι γεμάτα βρωμιές, δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο όπως όταν είναι καθαρό, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερες ώρες και έτσι να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.

Μεγαλύτερη απόδοση στη ψύξη και θέρμανση.

Όταν το κλιματιστικό είναι συντηρημμένο, μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει καλύτερα. Όταν είναι ”μπουκωμένο” από μέσα και από έξω ,χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να παρέχει και να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Οτιδήποτε έχει σχέση με κινητήρες σε λειτουργία, όταν συντηρείται σωστά, έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής! Έτσι και στο κλιματιστικό, αν δεν συντηρείται τακτικά, τότε ο συμπιεστής από την υπερφόρτωση πολλές φορές φτάνει στα όρια λειτουργίας του, με μεγάλη πιθανότητα να πάθει μόνιμη βλάβη!

Ισχύς της εγγύησης

Με την ετήσια συντήρηση από επαγγελματία ψυκτικό, εξασφαλίζεται η συνέχιση της εγγύησης των μηχανημάτων.

Η συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων περιλαμβάνει:

Καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων, με χημικό υγρό προδιαγραφών υγιεινής.
Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού- Καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.
Σύσφιξη καλωδίων στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα καθώς και των καλωδίων εντολών.
Καθαρισμός φίλτρων αέρα – περσίδων.
Συμπλήρωμα με φρέον (εφόσον χρειαστεί).