ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Γιατί είναι απαραίτητη!

Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Γιατί είναι απαραίτητη!

Η μελέτη και η επίβλεψη της εσωτερικής εγκατάστασης, πραγματοποιείται από Μηχανολόγους Μηχανικούς και η κατασκευή αυτής από αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου, αντίστοιχα.
Πρόκειται για έργο το οποίο απαιτεί γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση και υπευθυνότητα.

Η ομάδα των Μηχανολόγων Μηχανικών της OIKON ENERGY καταγράφει και αξιολογεί τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής και προτείνει τη βέλτιστη οικονομική λύση, ώστε το αποτέλεσμα να παρέχει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση για κάθε περίπτωση.
Η ορθή μελέτη από έμπειρους μηχανικούς εγγυάται την ύπαρξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την γρήγορη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης και την ενεργοποίηση με φυσικό αέριο.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της OIKON ENERGY αναλαμβάνουν την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης για κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.α..

Γιατί με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ καλύτερα!!!