ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξοικονόμηση ενεργείας στον ξενοδοχειακό τομέα

Εξοικονόμηση ενεργείας στον ξενοδοχειακό τομέα

Εξοικονόμηση ενεργείας στον ξενοδοχειακό τομέα

Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός καταγράφει την τελευταία δεκαετία μια εντυπωσιακή πορεία σε αριθμό αφίξεων καθιστώντας τον τουριστικό τομέα ως τον πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής οικονομίας σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο. Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη οδήγησε στην ανάγκη βελτίωσης των υπαρχουσών υποδομών – ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων – αλλά και στην κατασκευή νέων. Και στις δύο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση των υποδομών παίζει η ενεργειακή αναβάθμιση τους. Η εξοικονόμηση ενέργειας στον ξενοδοχειακό τομέα αποκτά πρωταρχικό ρόλο. Τα πάσης φύσεως καταλύματα ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται πρέπει να καλύπτουν υψηλές απαιτήσεις άνεσης με αποτέλεσμα το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και την αλόγιστη σε πολλές περιπτώσεις σπατάλη άλλων φυσικών πόρων όπως π.χ. το νερό. Μικρό μέρος των φιλοξενουμένων έχει πραγματική οικολογική συνείδηση και είναι διατεθειμένο να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους στον τουριστικό τομέα κατά τη βραχυχρόνια παραμονή του στα διάφορα καταλύματα.

Έτσι οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και των όποιων άλλων καταλυμάτων καλούνται να μειώσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες χωρίς όμως να υποβαθμίσουν την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος. Ο διπλός αυτός στόχος φαντάζει καταρχήν αντιφατικός και το πρόβλημα δισεπίλυτο είναι όμως επιτεύξιμος με τη συνδρομή κατάλληλων εταιριών οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην εξοικονόμηση ενέργειας και των άλλων φυσικών πόρων καθώς και με την ορθή επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων τεχνολογιών.

Εξοικονόμηση ενεργείας στον ξενοδοχειακό τομέα

Η OIKON ENERGY όντας μια εμπορική και τεχνική εταιρία εισαγωγής και εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας έχει ειδικευτεί στην υπερτετρακονταετή της πορεία στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Εκπροσωπώντας μία σειρά από οίκους του εξωτερικού όπως η Vaillant, η NIBE, η Oventrop, η Protherm, η TERMOVENT και άλλες, έχει εκτελέσει πληθώρα έργων εξοικονόμησης ενέργειας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα. Έχει συμβάλει με τα έργα αυτά καθοριστικά ώστε οι εκάστοτε επιχειρήσεις να συνδυάσουν την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων ώστε να επιτυγχάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την απόσβεση των επενδύσεων τους.

Η OIKON ENERGY στοχεύοντας από την αρχή της λειτουργίας της στην εξειδικευμένη αλλά και οικονομοτεχνικά εμπεριστατωμένη προσέγγιση των τεχνικών θεμάτων που καλείται να λύσει είναι στελεχωμένη με ομάδα έμπειρων μηχανολόγων μηχανικών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μελέτη των εκάστοτε έργων. Καθώς διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων -συστήματα φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά συστήματα κ.α. – είναι σε θέση να αξιολογήσει, να μελετήσει και να προτείνει τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις χωρίς περιορισμούς που θα προκύπτανε για εμπορικούς λόγους.

Η ανάλυση των τεχνικών αναγκών ενός ξενοδοχείου με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε δογματισμούς όπως π.χ. ότι «στην Ελλάδα η χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι μονόδρομος» ή όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας ότι «οι αντλίες θερμότητας αποτελούν το σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι το τεχνοοικονομικά αποδοτικότερο». Σε κάθε έργο θα πρέπει να γίνεται τεχνοοικονομική ανάλυση των αναγκών, των δυνατοτήτων αλλά και τον συστημάτων που υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα, εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο ξενοδοχείο ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη λύση που θα οδηγήσει στην μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξοικονόμηση ενεργείας στον ξενοδοχειακό τομέα

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα όπου η προτεινόμενη λύση είναι διαφορετική από αυτή που συνήθως προβάλλεται ως βέλτιστη:

Α) Ηλιοθερμικό σύστημα σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας:
Οι αντλίες θερμότητας είναι συστήματα υψηλού κόστους των οποίων η απόσβεση απαιτεί πολλές ώρες λειτουργίας ώστε μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται να προκύψει ένας λογικός χρόνος απόσβεσης. Ο συνδυασμός τους λοιπόν με ένα ηλιοθερμικό σύστημα, ο σχεδιασμός του οποίου καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης και περιορίζει σημαντικά τις ώρες λειτουργίας των αντλιών θερμότητας τις καθιστά ασύμφορες. Προφανώς άλλα συστήματα όπως οι λέβητες φυσικού αερίου / υγραερίου με πολύ χαμηλότερο κόστος κτίσης αλλά και σχετικά υψηλότερο κόστος λειτουργίας θα δώσουν μια συνολικά καλύτερη απόσβεση του συνολικού συστήματος.

Β) Θέρμανση εξωτερικής πισίνας με αντλίες θερμότητας σε ξενοδοχεία θερινής λειτουργίας:
Και σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασμός απαιτεί ανάλυση του κόστους λειτουργίας και κτίσης των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τους λέβητες φυσικού αερίου / υγραερίου. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θέρμανσης εντός της θερινής σαιζόν το επιπλέον κόστος κτίσης των αντλιών θερμότητας μπορεί να μην αποσβεστεί ποτέ.

Γ) Ηλιοθερμικό σύστημα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχεία θερινής λειτουργίας:
Προφανώς είμαστε σε μία χώρα με πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι πάντα η βέλτιστη επιλογή για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. Σε πολλές περιπτώσεις η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία λειτουργούν και αποδίδουν όλο το χρόνο εξαντλώντας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας ή ακόμα καλύτερα με συστήματα ανάκτησης θερμότητας αποτελούν την τεχνοοικονομικά βέλτιστη λύση.

Από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή και μελέτη ενός συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ξενοδοχείο απαιτεί τεχνοοικονομική ανάλυση όλων των δυνατοτήτων και συστημάτων που διατίθενται στην αγορά. Ο στόχος μίας τέτοιας ανάλυσης είναι καταρχήν η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της οποία θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά ταυτόχρονα και η βιωσιμότητα της προτεινόμενης λύσης η οποία προκύπτει από λογικούς χρόνους απόσβεσης των συστημάτων.