ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τώρα, και η δύναμη του Φυσικού Αερίου είναι στα χέρια σου! Αναζήτησε και επίλεξε το Πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες. Με τον ΗΡΩΝΑ, φυσικά

GAS BUSINESS FX

ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΦΥΣΙΚΑ!

Χαμηλή τιμή και δώρο σταθερά το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS BUSINESS FX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου και δώρο σταθερά το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση και Μηδενικό Πάγιο. Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες Φυσικού Αερίου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

GAS BUSINESS FLEX

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΦΥΣΙΚΑ!

Δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS BUSINESS FLEX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου με δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση και Μηδενικό Πάγιο. Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες Φυσικού Αερίου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

Δικαιολογητικά Σύνδεσης

Κατεβάστε το ενημερωτικό υλικό ή ελάτε στην Oikon Energy για να τα συμπληρώσουμε μαζί...
01.

7 Απλά Βήματα

για να συνδεθείτε με το Δίκτυο της ΔΕΔΑ

02.

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

03.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ακινήτου με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου