ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Τώρα, και η δύναμη του Φυσικού Αερίου είναι στα χέρια σου! Αναζήτησε και επίλεξε το Πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες. Με τον ΗΡΩΝΑ, φυσικά

GAS HOME FX

Χαμηλή τιμή και σταθερά δώρο το 35% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS HOME FX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου και σταθερά δώρο το 35% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση! Απόλαυσε τη δύναμη της ενέργειας με επιπλέον δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου για αυτόνομες οικιακές παροχές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα. Η λήψη του δώρου πραγματοποιείται τον 13ο μήνα εκπροσώπησης.

Δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

GAS HOME FLEX

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΦΥΣΙΚΑ!

Δώρο το 35% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS HOME FLEXεξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου, με δώρο το 35% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση! Επιπλέον, δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου για αυτόνομες παροχές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα. Η λήψη του δώρου πραγματοποιείται τον 13ο μήνα εκπροσώπησης.

Δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

GAS SHARE FX

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ!

Χαμηλή τιμή και σταθερά δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS SHARE FX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου και σταθερά δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση και Μηδενικό Πάγιο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου με κεντρική θέρμανση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

GAS SHARE FLEX

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ!

Δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση.

Με το GAS SHARE FLEX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου με δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση και Μηδενικό Πάγιο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου με κεντρική θέρμανση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

DOUBLE HOME FX

ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ TIMH, ΦΥΣΙΚΑ!

Χαμηλή τιμή και δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας που σε συμφέρει.

Με το DOUBLE HOME FX, εξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου και δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση! Επιπλέον, δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου για αυτόνομες παροχές που διαθέτουν ταυτόχρονα νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΗΡΩΝΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα. Η λήψη του δώρου πραγματοποιείται τον 13ο μήνα εκπροσώπησης.

Δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

DOUBLE HOME FLEX

ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

Δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, χωρίς χρονική δέσμευση, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας που σε συμφέρει.

Με το DOUBLE HOME FLEXεξασφαλίζεις χαμηλή τιμή Φυσικού Αερίου με δώρο το 45% της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς καμία χρονική δέσμευση! Επιπλέον, με την επιλογή σου, έχεις δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου για αυτόνομες παροχές που διαθέτουν ταυτόχρονα νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΗΡΩΝΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

20€ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα. Η λήψη του δώρου πραγματοποιείται τον 13ο μήνα εκπροσώπησης.

Δώρο τα πάγια των καλοκαιρινών μηνών Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

Δικαιολογητικά Σύνδεσης

Κατεβάστε το ενημερωτικό υλικό ή ελάτε στην Oikon Energy για να τα συμπληρώσουμε μαζί...
01.

7 Απλά Βήματα

για να συνδεθείτε με το Δίκτυο της ΔΕΔΑ

02.

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

03.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ακινήτου με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου