Φυσικό Αέριο

Τι είναι φυσικό αέριο;

 

Το φυσικό αέριο είναι περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο, αόρατο, άχρωμο, άοσμο και μη τοξικό. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαρροής δεν συγκεντρώνεται και διαχέεται άμεσα προς την ατμόσφαιρα. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές.

 

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως το πετρέλαιο, εκλύει μικρότερη εκπομπή ρύπων προς το περιβάλλον.

 

Η θερμογόνος δύναμη του είναι 11 kWh/m3

Πλεονεκτήματα φυσικού αερίου

 • To φυσικό αέριο σου παρέχει πλήρη αυτονομία στη θέρμανση και σου εξασφαλίζει το «πληρώνω όσο καίω!»
 • Είναι η πιο οικονομική επιλογή για το καταναλωτή και η βέλτιστη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου
 • Έχει πολύ χαμηλότερη χρέωση συγκριτικά με όλα τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα).
 • Οι επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου είναι υψηλής απόδοσης και πληρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.
 • Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμου για αποθήκευση. Είναι πάντα διαθέσιμο μέσω του αγωγού και πληρώνεις μόνο όσο καταναλώνεις.
 • Ακρίβεια στη μέτρηση και πληρωμή λογαριασμού μετά την κατανάλωση.
 • Περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο.

Είναι ασφαλές;

Ναι είναι ασφαλές. Σε αυτό συμβάλλουν: η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την κατασκευή του δικτύου και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, και οι έλεγχοι που γίνονται από την ΔΕΔΑ – (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου)

 

Το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο εάν αναμιχθεί με αέρα σε μία πολύ συγκεκριμένη αναλογία και εάν υπάρξει συγχρόνως σπινθήρας. Η σχεδίαση και η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης από υπεύθυνους Μηχανικούς και η εγκατάσταση των συσκευών από το εξειδικευμένο της προσωπικό, εκμηδενίζουν τη πιθανότητα τέτοιων συμβάντων.

 

Θέματα ασφαλείας:

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε τη χαρακτηριστική οσμή του φυσικού αερίου:

Ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου καθώς είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.

Θα πρέπει να σβήσετε άμεσα οποιαδήποτε εστία φλόγας ή σπινθήρα.

Θα πρέπει να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.

Χρήσεις φυσικού αερίου

 • Οικιακή χρήση θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, μαγειρική
 • Επαγγελματική και Βιομηχανική χρήση
 • Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου
 • Καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα)
 • Γίνονται, επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία

Δικαιολογητικά σύνδεσης