Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Γιατί είναι απαραίτητη! Η μελέτη και η επίβλεψη της εσωτερικής εγκατάστασης, πραγματοποιείται από Μηχανολόγους Μηχανικούς και η κατασκευή αυτής από αδειοδοτημένους...

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη μετάθεση κατά 14 ημέρες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στις Περιφέρειες Ανατολικής...

Eγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα συμπύκνωσης, Φυσικού Αερίου/υγραερίου της Vaillant - ecoTEC 236 Pure,ισχύς 18.5 Kw. Ιδανική/ασφαλής/οικονομική λύση για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης σε μονοκατοικίες, με δεξαμενή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Στην Κατερίνη Πιερίας, σήμερα την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της...

Στη βάση των τελευταίων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τα υπουργεία Ανάπτυξης και...