Συντήρηση Λέβητα – Καυστήρα

H συντήρηση και ο καθαρισμός του καυστήρα και του λέβητα, είναι μία διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργίας του.

 

Γιατί όμως η συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα είναι τόσο σημαντική;

Αυξάνει την απόδοση

Η συντήρηση του συστήματος καυστήρα και λέβητα αυξάνει το χρόνο ζωής του και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών, ενώ αυξάνει την συνολική θερμική απόδοση του, σε αντίθεση με ένα ασυντήρητο σύστημα.

 

Αντοχή στο χρόνο

Ο σωστός καθαρισμός εμποδίζει τη διάβρωση και εξασφαλίζει τη μακροζωία του συστήματός. Έτσι αποφεύγεται η πιθανότητα εμφάνισης διάβρωσης του λέβητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία οπών.

 

Εξοικονόμηση χρημάτων

Με τη σωστή συντήρηση και ρύθμιση του συστήματος καυστήρα και λέβητα, εξασφαλίζεται η βέλτιστη κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου. Μειώνεται, έτσι την κατανάλωση καυσίμου έως και 30%.

Γενικά, η συντήρηση δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή και το κόστος διαφέρει ανά περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως αποσβένεται λόγω της εξοικονόμησης καυσίμου που επιτυγχάνεται από την ομαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

 

Ασφάλεια

Η σωστή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος παρέχει ασφάλεια για τους χρήστες και το περιβάλλον, έναντι ανεπιθύμητων καταστάσεων (όπως διαρροή CO, διαρροή καυσίμου, μη λειτουργία ασφαλιστικών δικλείδων, ατμοποιήσεις, διακοπή λειτουργίας).

 

Μείωση της εκπομπής ρύπων

Μειώνεται σημαντικά η ρύπανση από τα καυσαέρια, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης.

Τι πρέπει να προσέξουμε στη συντήρηση;

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε από αδειούχο συντηρητή που φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Μόνο οι αδειούχοι τεχνίτες μπορούν να εκδώσουν φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, το οποίο και αναγράφει υποχρεωτικά τον αριθμό αδείας τους και θα πρέπει να βρίσκεται στο λεβητοστάσιο βάσει νομοθεσίας.

Συστήνεται η συντήρηση του λεβητοστασίου να πραγματοποιείται στο τέλος της χειμερινής περιόδου, όπου τα κατάλοιπα της καύσης δεν έχουν στερεοποιηθεί στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα.

 

Ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν κατά τη συντήρηση

– Καθαρισμός του λέβητα και του καυστήρα

– Έλεγχος των καυσαερίων και της καπνοδόχου

– Έλεγχος διαρροών καυσίμου συσκευής

– Έλεγχος του κυκλοφορητή και των αυτοματισμών

– Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ανίχνευσης αερίου (αν υπάρχει)

– Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων

– Αντικατάσταση ανταλλακτικών όταν κρίνεται απαραίτητο

– Κατάλληλες ρυθμίσεις στον καυστήρα για οικονομία καυσίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών

– Έκδοση του φύλλου καύσης από πιστοποιημένο αναλυτή καυσαερίων