Συντήρηση Εσωτερικής Εγκατάστασης

Η εσωτερική εγκατάσταση ξεκινάει από το μετρητή και καταλήγει στην έξοδο απαγωγής καυσαερίων (στην καπνοδόχο). Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι βάνες, οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, οι θυρίδες αερισμού, οι συνδέσεις, η καπνοδόχος, τα φρεάτια και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

 

Η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης προτείνεται να γίνεται 1 φορά το χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης, άνεση και ασφάλεια.

 

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τις συσκευές φυσικού αερίου. Για κάθε παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση ή στις συσκευές σας θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους και ειδικευμένους υδραυλικούς, τεχνικούς καυστήρων και μηχανικούς.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 963/2003) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση ”πιστοποιητικού επανελέγχου”.