ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 Οικονομικές καταστάσεις έτους 2021 της εταιρίας ”OIKON ENERGY A.E.” .   Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019 της εταιρίας ”OIKON ENERGY A.E.” .   Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Στην Κατερίνη Πιερίας, σήμερα την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.