Γνωρίστε το Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο είναι περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο, αόρατο, άχρωμο, άοσμο και μη τοξικό.

Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση διαρροής δεν συγκεντρώνεται και διαχέεται άμεσα προς την ατμόσφαιρα.

Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές.

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως το πετρέλαιο, εκλύει μικρότερη εκπομπή ρύπων προς το περιβάλλον.

Η θερμογόνος δύναμη του είναι 11 kWh/m3

Τα πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου

• To φυσικό αέριο σου παρέχει πλήρη αυτονομία στη θέρμανση και σου εξασφαλίζει το «πληρώνω όσο καίω!»

• Είναι η πιο οικονομική επιλογή για το καταναλωτή και η βέλτιστη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου

• Έχει πολύ χαμηλότερη χρέωση συγκριτικά με όλα τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα).

• Οι επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου είναι υψηλής απόδοσης και πληρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

• Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμου για αποθήκευση. Είναι πάντα διαθέσιμο μέσω του αγωγού και πληρώνεις μόνο όσο καταναλώνεις.

• Ακρίβεια στη μέτρηση και πληρωμή λογαριασμού μετά την κατανάλωση.

• Περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο.

Είναι ασφαλές;

Ναι είναι ασφαλές. Σε αυτό συμβάλλουν: η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την κατασκευή του δικτύου και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, και οι έλεγχοι που γίνονται από την ΔΕΔΑ – (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου)

Το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο εάν αναμιχθεί με αέρα σε μία πολύ συγκεκριμένη αναλογία και εάν υπάρξει συγχρόνως σπινθήρας. Η σχεδίαση και η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης από υπεύθυνους Μηχανικούς και η εγκατάσταση των συσκευών από το εξειδικευμένο της προσωπικό, εκμηδενίζουν τη πιθανότητα τέτοιων συμβάντων.

Θέματα ασφαλείας:
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε τη χαρακτηριστική οσμή του φυσικού αερίου:

Ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου καθώς είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.

Θα πρέπει να σβήσετε άμεσα οποιαδήποτε εστία φλόγας ή σπινθήρα.

Θα πρέπει να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.

Χρήσεις φυσικού αερίου

• Οικιακή χρήση θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, μαγειρική

• Επαγγελματική και Βιομηχανική χρήση

• Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

• Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου

• Καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα)

• Γίνονται, επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία